PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

UT-2016-0013Trigonománia

Újabb tanulói kutatás a Premontrei Gimnáziumban


Az utóbbi két évben már írtunk a Premontrei Gimnázium tanulóinak a matematika tanulását vizsgáló kutatásáról. Négy diák akkor két témakörben figyelte meg a diáktársak hibáit, s oktatási segédletet készített a tapasztalatok alapján.

Idén öt tizenegyedikes diák a trigonometrikus egyenletek témakörében végzett vizsgálatokat a diáktársak közt. A gimnáziumban 92 diák, 26 fiú és 66 lány töltötte ki a kutatócsoport tesztjeit. Az előző két év tapasztalatai hasznosnak bizonyultak a feladatlapok elkészítésénél. A megoldandó feladatsor egyre nehezedő feladatokból állt. A kutatók összegzése:

„A hibák nagy része négy hibatípusba sorolható: sokan nem írtak kikötést, figyelmen kívül hagyták a periodikusan ismétlődő megoldásokat, elfeledkeztek az áttükrözött megoldásokról, illetve nem jelezték a periódus paraméterének lehetséges értékeit. A fiúk és lányok dolgozatait idén is külön válogattuk, hátha kiderül valamilyen jellemző eltérés a hibáik között, de a vezető hibatípusok mindkét nemnél ugyanazok voltak. Kiderült, hogy a számológép és a képlettár használata is sok kívánnivalót hagy maga után. Többen voltak, akik el sem kezdték a nehezebbnek tűnő feladatokat, még olyan is volt, aki az üres lapon egy sajnálkozó megjegyzést adott be munkája helyett, reményét kifejezve, hogy az érettségin azért átmegy. Persze, tökéletesen megoldott feladatlappal is találkoztunk.

A vizsgálat kiértékelése után az idén is készítettünk két oktatási segédanyagot a diákok segítésére. Ezek a leggyakoribb hibákon alapulnak: az egyik a trigonometria alapjait mutatja be animált formában, a másik egy olyan interaktív teszt, melyben a feleletválasztás hibás lehetőségei a megoldatott feladatlapokban tapasztalt tanulói hibák közül kerülnek ki. Ez utóbbi a hibás válaszok esetén elmagyarázza, miként oldható meg a feladat, a magyarázatokat olyan hangfelvétellel kísértük, ahol élőszóval mondjuk el a megoldás menetét.

Segédleteinket oly módon teszteltük, hogy diákokat kértünk meg feladatok megoldására, ezután az általunk készített segédlettel gyakorolhattak, majd az előzőekhez hasonló ellenőrző feladatokon dolgoztak. Megfigyelhettük, hogy a segédletek hatására a második feladatmegoldások sikeresebbek voltak.”

A kutatás eredményei, oktatási segédletei a matematikaoktatásban közvetlenül hasznosíthatók, a vizsgálatok több irányban is folytathatók, ezáltal még újabb oktatási segédletek is készülhetnek.

A kutatócsoport a tanév végén kiselőadás keretében mutatta be munkáját és annak eredményeit az érdeklődő premontreis tanároknak és diákoknak.

A kutatócsoport vezetője Zsiros Péter matematikatanár, tagjai pedig Gazdag Mátyás, Skrapits Róbert és Timár Anna Zorica 11. A osztályos, Kiss Cintia 11. B és Rojik Petra 11. D osztályos tanulók.

HAT-16-03-0009A 2016/2017-es tanévben a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium és a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium között tartalmas, feledhetetlen program valósult meg. Az előkészítő szakaszban megtörtént a diákok és a kísérő tanárok történelmi, földrajzi, kulturális ismereteinek bővítése, lelki-szellemi felkészítése az utazásra. A két találkozás során megvalósultak az eltervezett, tartalmas programok, amelyek során tudásban, tapasztalatban váltak gazdagabbá a résztvevők. De nem szabad elfeledkezni az emberi tényezőkről sem: a toleranciáról, a türelemről, a másokért vállalt felelősségről. A helyi sajtó, a tömegkommunikáció egyéb csatornái folyamatosan tájékoztatták az érdeklődőket - Vas megye lakosságát, az intézmény tanulóit, tanárait - az éppen zajló eseményekről. A közösen megvalósított termékek során, az értékelő szakaszban, a nemzeti összetartozás témanapján megtörtént a részletes beszámoló a program során az elért eredményekről.

NEMZ-KUL-16-0421A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 2013-tól kezdődően felvállalta a nemzetiségi horvát nyelv oktatását, azzal a céllal, hogy a gradistyei horvát fiatalok számára biztosítsa a folytonosságot az irodalmi horvát nyelv emelt szintű tanulása, valamint a horvát kultúra és hagyományok ápolása terén. Fontosnak tartjuk, hogy e kisebbségi kultúrkincs megismerését elérhetővé tegyük mindazon pedagógusok számára is, akik részt vesznek a horvát nemzetiségű diákok nevelésében és oktatásában. Hittel valljuk: „Nyelvében él a nemzet!”

NTP-MTTD-15-0044Odúpark és madarásztábor a Premontreiben

A 2015/2016-os tanévben is lehetőség nyílt a természettudományos tehetséggondozásra a Nemzeti Tehetségprogram keretein belül. Az NTP-MTTD-15 pályázatnak köszönhetően az ornitológia iránt érdeklődő biológia tagozatos diákok részt vehettek Szőcén egy 3 napos madarásztáborban és emellett a rendház parkjában kihelyezésre került több madárodú.

NTP-MTI-14-0055

A képre kattintva jelenik meg a tartalom.

„Napkeltétől-napnyugtáig az Őrségtől az Adriáig”

A Nemzeti Tehetség Program NTP-MTI 14 pályázatnak köszönhetően, 2015. május 26. és 30. között egy ötnapos terepgyakorlaton vehetett részt, a gimnázium 15 biológia tagozatos diákja a 9. és 11. évfolyamokból.

HAT-14-03-0004


A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

UT-2015-0001


"Tanulói tudás elemzése és segítése a másodfokú egyenletek témakörében" (pdf)

Ebben a pár oldalban szeretném leírni, hogy mi is történt a 2014-15-ös tanév kezdetén elindult kutatásunk alatt. Beszámolok arról, hogy mit, miért csináltunk, és mi lett az eredménye.