PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

KÖZÖSSÉG - KREATIVITÁS - NYITOTTSÁG

Szombathely nagy múltú egyházi gimnáziumában

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu

A Premontrei Gimnáziumban az iskolalelkész a 2016/17-es tanévben a csornai apát dispozíciója alapján Szár Gyula Gergely OPraem.

Az iskolalelkészi feladatkör célja:

• Szolgálat, szeretetből fakadó evangelizáció
• Az intézmény egyházi jellegének erősítése és biztosítása
• Az egyházi iskola arculatának, szellemiségének kialakítása

Az iskolalelkész állandó feladatai:

• Hitoktatási feladatokat lát el
• Jelenlétével és tevékenységével segíti és támogatja a Premontrei közösséget
• Szükség és igény szerint a hozzá fordulók lelkigondozását végzi
• Ápolja és támogatja a jó kapcsolatot az iskola, a szerzetes atyák, a tanárok és a szülők között
• Kapcsolatot tart az egyházmegye papjaival a hitélet erősítése céljából
• Segíti a különböző felekezetek közötti együttműködést
• A HITTAN helyi tantervének kidolgozását koordinálja, folyamatos felülvizsgálatáról gondoskodik
• Szentgyónásokhoz időpontokat jelöl ki a közösség számára

A tanév rendjéhez igazodó iskolalelkészi feladatok:

• Ünnepek alkalmából szentmisék időpontjainak egyeztetése közvetlen felettesével, továbbá a szentmisék előkészítése és lebonyolításuk megszervezése (Veni Sancte, Aradi vértanúk emléknapja; Lelki gyakorlatok idején, Vízkereszt, Hamvazószerda, Ballagás, Szent Norbert, Te Deum)
• Javaslatok a diák és tanári lelkinapok időpontjára, programjára és lebonyolítására vonatkozóan. (egyeztetési kötelezettség: fenntartóval, iskolavezetéssel)
• Vendégelőadók meghívása lelkigyakorlat idejére
• Tanév elején a diákok vallási hovatartozásának felmérése, az adatok írásban történő leadása az igazgatóhelyettesek felé. (egyeztetés az osztályfőnökökkel)
• Osztályfőnöki órák keretébe illesztett osztályszentmisék beosztásának elkészítése, a miséző atyák beosztása egyeztetést követően
• A diákok megszólítása és meghívása a közös imádsági alkalmakra
• Diákság tájékoztatása osztályfőnöki órák keretében a szentségek felvételének lehetőségéről, módjáról (keresztség, elsőáldozás, bérmálás)
• Évi két alkalommal előadás megtartása az életkorhoz igazodó és aktuális témában
• Lelki adoptálás szervezése, vezetése
• Déli ima vezetése, diákok megszólítása, meghívása, amelyen a részvétel önkéntes és fakultatív (naponta 11:30-kor, helye: kápolna)
• Alkalmanként, de lehetőség szerint naponta egy-egy osztályhoz/csoporthoz választása alapján a 12 órás Úr angyala imádságba, vagy a reggeli imába való bekapcsolódás
• Reggeli zsolozsma (kezdés: 7 h), valamint a reggeli 7:20-kor kezdődő szentmisére való meghívás az osztályfőnökökkel való egyeztetés alapján
• Heti egy alkalommal délután egy délutáni óra terhére szakkör vezetése, amelyen a részvétel önkéntes (téma: biblikus, filozófikus, spirituális)


Elérhetőségei:

Szár Gyula Gergely OPraem
Iroda: A Kápolnával szemben a földszinten (a Tanári Iroda folyosóján)
E-mail: gergelyopraem @ gmail.com
Honlap: http://szgyg.uw.hu
MozaNapló: Szár Gyula Gergely
Facebook: https://www.facebook.com/szgyg
Cím: Premontrei Rendház: 1. emelet 10. (Fő tér 13. - Csengő: Gergely)

___________________________________________________________________________________________________________________


Kedves Diákjaink!

Az egyházi iskolában nemcsak a fiatalok testét kell edzeni, és az okosságukat gyarapítani, a lélek a legfontosabb részünk (ha itt nincs rendben valami, az az egész életre kihat). Így van néhány különleges lehetőség, amik diákjaink rendelkezésre állnak.

Lelki kísérés
A gyónás, lelkivezetés lehetősége egyedülálló a környéken, hiszen iskolánkban 5 premontrei atya teljesít szolgálatot papként és tanárként. Iskolában, rendházban diákjaink kereshetik a szerzetes atyákat, egyeztetett időpontban egy-egy komolyabb beszélgetésre is akár. De kisebb csoportban is szívesen látják őket, hitről, erkölcsről, életük dolgairól beszélgetni.

Zsolozsma és szentmise
Szeretettel várjuk reggelenként az érdeklődőket 7 órától zsolozsmára és szentmisére. Jó lehetőség ez, bepillantást nyerni a papok, szerzetesek zsolozsmájába, az Egyház hivatalos imájába, együtt imádkozni az Egyházért és az egész világért. Az iskola előtti szentmisét a fiatalok felajánlhatják szeretteikért, közösségükért… Adventi időszakban minden reggel 6.30-kor hajnali szentmise kezdődik, ami után a résztvevők egy szerény reggelit is kapnak az iskola ebédlőjében a rendház földszintjén.

Bérmálási, szentségi felkészítők
Aki még nincs megkeresztelve, nem volt elsőáldozó, vagy nem részesült a bérmálás szentségében van lehetőség felkészülni ezekre. Mindannyiunknak fejlődnünk kell a hitünkben, a szentségek pedig sokat segítenek ebben. Több plébánián is vannak ilyen felkészítők, közösségek, különösen is ajánljuk a két legközelebbit: a Lorettó Közösség a Főplébánián tartja összejöveteleit csütörtökönként 17 órától, aminek keretében lehetőség van a felkészülésre is. A ferences atyák is szívesen látják diákjainkat plébániájukon a felkészítőre. Jelentkezési lap és útbaigazítás ügyben diákjaink kereshetik hittanárukat, illetve a szerzetes atyákat.

Osztálymise
A tanév folyamán szerdánként vannak osztálymisék. Ez is hozzájárul, hogy az osztályok próbáljanak egyre inkább olyan lelki közösséggé formálódni, aminek középpontja maga Krisztus.

Déli ima

A 12.15-kor kezdődő szünetben minden nap várjunk az iskola tanulóit és tanárait a déli imára. A kápolna a többi szünetben is rendelkezésre áll a csendes imádságra.

Lelki adoptálás

Minden évben március 25. körül iskolánk tanárainak és diákjainak lehetőségük van bekapcsolódni a lelki adoptálás mozgalomba. A vállalkozók 9 hónapig – karácsonyig – naponta imádkoznak egy megfogant, de még meg nem született gyermekért, akinek az élete veszélyben van. Az ima erejével próbálunk hatni a magzatgyilkosságok ellen. ( http://hexa.hcbc.hu/meh/leladopt.htm )

Cserkészet

Főleg a 9-10. osztályokból várjuk az új cserkészjelölteket, akikből évente új őrsök alakulnak. A cserkészet nevelő hatása egyedülálló az egész világon, közben még jól is érzik magukat a fiatalok és rengeteg lehetőség tárul fel számukra. A kisközösségek – őrsök – összejöveteléhez a rendházban külön cserkészotthon áll rendelkezésre.  

Iskolai TV

Iskolánknak a 2000-es év óta van filmstúdiója, ekkor készült az első film diákjaink és tanáraink szereplésével. 2012 szeptemberében pedig elindult a PremoTV – iskolai televízió, ami megörökíti iskolánk eseményeit, riportokat készít tanárokkal, diákokkal, vendégekkel. Az érdeklődő diákok a stáb tagjaivá válhatnak ( http://szgyg.uw.hu/PTV.htm ).

Az ilyen lehetőségek által fiataljaink meg vannak hívva a közösségeiben élő Egyház gyarapítására, saját és társaik boldogságáért, lelki üdvösségéért.